Camp Munch-deltakerne får tråkke de samme stiene, se det samme kulturlandskapet og oppleve det helt spesielle innlandslyset som inspirerte Edvard Munch gjennom hele hans karriere. Nye venner får de også – akkurat slik Edvard gjorde da han tilbrakte sommerferiene i Løten som både 11- og 18-åring.

Slik er uka

Camp Munch-deltakerne kommer til Løten søndag kveld. Mandag starter det faglige femdagers-programmet der profesjonelle kunstnere guider dem gjennom ulike kreative workshops. Camp Munch-deltakerne får en profesjonell og grundig innføring i ulike temaer og teknikker, før de løser spennende og kreative oppgaver. Lørdag avsluttes campen med en minifestival der deltakernes arbeider stilles ut. Her blir det også workshops, aktiviteter og underholdning. Minifestivalen er åpen for publikum og markerer slutten på en kreativ og sosial uke i Edvard Munchs ånd og fotspor.

Bli undervist av proffe kunstnere

Camp Munch tilbyr tre ting som er nødvendig for kunstnerisk utvikling: Tid, profesjonell veiledning og et faglig program av høy kvalitet. Camp Munch gir deltakerne en helhetlig opplevelse av kunst; fra tidlig utprøving og produksjon, til formidling og presentasjon av ferdig arbeid. Ukesprogrammet oppfordrer til aktiv deltakelse og intensiv jobbing, og inneholder en kombinasjon av teori og praksis, tradisjonelle metoder og nye uttrykksmuligheter. Deltakerne får erfare hvordan ide og uttrykk forandres ved bruk av ulike teknikker, og hvordan de kan jobbe fram et ønsket resultat. Camp Munch er inspirert av Edvard Munchs liv og kunstnerskap, og er utviklet for å gi unge talenter inspirasjon til videre satsning på kunst.

Camp Munch skal:

  • Fremme interesse, forståelse, anerkjennelse, kunnskap om og ferdigheter innen visuell kunst.
  • Stimulere skapende evner og inspirere til kunstproduksjon i en profesjonell kontekst.
  • Tilrettelegge for selvstendige og kreative arbeidsformer og kunstuttrykk.
  • Være et springbrett for fremtidige kunstnere assosiert med kvalitet, profesjonalitet og relevans.