Familien Munch flyttet til Oslo da lille Edvard var bare ti måneder gammel, men han tilbrakte senere flere somrer i Løten som ungdom, og Munchs kunst er tydelig inspirert av menneskene, landskapet og lyset her.

Munchs liv var som vi alle vet preget av angst, misbruk og tap av mennesker som sto han nær. Kunsthistoriker Magne Bruteig sier det så fint; «det eneste stedet fri for ondskap i Munchs liv var Englaug på Ådalsbruk i Løten». Edvard kalte også Englaug for «Engel-haug» fordi han var så glad i menneskene som bodde der – og forholdet til disse løtensokningene beholdt han livet ut. 

Slik jobber vi med Munch

Løten kommune jobber aktivt for å synliggjøre seg som Edvard Munchs fødested, spre kunnskap om Munchs tilknytning til Løten og vise frem det barndomsparadiset som Løten var for Munch.

Kommunen har blant annet etablert et Munchsenter på Klevfos industrimuseum der du kan lære om Munchs liv og hans tilknytning til Løten. Det er også etablert et fotopunkt utenfor gården der Munch ble født. I Løten sentrum har dessuten mange av byggene blitt malt i spreke Munch-farger etter en fargepalett som er utviklet i samarbeid med Fargerike. Store vegger rundt omkring i hele bygda har også fått fargerik Munch-graffiti på seg. Lekeplassen i sentrum er inspirert av «Solen»-maleriet til Munch – her finner du også en flott Alma Mater-statue. Forfatter Åse Krogsrud har skrevet boka «Munchs første strek» om Munch sitt forhold til Løten, og musiker Tor Karseth har skrevet og satt opp tre Munch-syngespill om samme tema.

Annethvert år arrangerer også Løten kommune kunstleiren Camp Munch der 20 kreative kunsttalenter fra hele landet får bo og jobbe kreativt på Munchs fødested. Hvert år markerer vi også Munchs fødselsdag, og i vinterferien inviteres barn og unge til å delta på kreative aktiviteter under Munch vinterfestival på Budor. Lokalt næringsliv har også utviklet lokale Munch-kort, en Munch-bolle og en Munch-meny som kan nytes på Løten Nærstasjon. «Munch i Løten»-konseptet har også fått en ny logo utarbeidet av Anti reklamebyrå. Hvert år får alle 1.-klassingene i Løten også oransje skolesekker med Munch-print på.

Nytt Munchsenter

Fremover vil Klevfos industrimuseum og Løten kommune jobbe sammen for å etablere et nytt Munchsenter på Klevfos. Prosjektet har en estimert kostnad på 130 millioner kroner og et ambisiøst mål om at 10 prosent av de 500 000 som årlig besøker Munchmuseet i Oslo også skal ta turen til Løten. Løten kommune, Anno museum og det lokale reiselivet vil fremover fortsette arbeidet med å utvikle Løten som en spennende Munch-destinasjon, og det overordnede målet er å sette Løten på kartet som et Munch-sted på lik linje med Åsgårdstrand, Kragerø, Vestby, Moss og Fredrikstad. Et sted man kan komme til for å oppleve det flotte lyset og kulturlandskapet som Edvard Munch gjorde i sin barndom. Stedet Munch assosierte med glade dager helt fri for ondskap.

Munch er også definert som ett av Løten kommunens satsingsområder i kommuneplanens samfunnsdel og i kommunens næringsplan. De konkrete målene for kommunenes Munch-satsing er definert både i «Kommunedelplanen for kultur og fritid (2022-2030)» og i «Munch i Løten – overordnet strategiplan 2021-2023». Munch er også pekt ut som en av driverne for reiselivet i Hamar-regionen.