Det var Løten kommune som i 2008 tok initiativ til det nasjonale Munch-nettverket som består av de 8 Munch-kommunene Løten, Oslo, KragerøÅsgårdstrand, Vågå, Vestby, Moss og Fredrikstad, samt Munchmuseet og Nasjonalmuseet.

– Formålet med nettverket er å skaffe flere besøkende til steder der Munch har en tilknytning. Dette inkluderer en satsing på å heve kvaliteten på stedene og Munch-produktene, produktutvikling og utvikling av relevante turpakker, samt testmarkedsføring av dette internasjonalt. Nettverket skal samarbeide om kompetanseutvikling og erfaringsutveksling, forklarer kultursjef Bente Hagen i Løten kommune.

Målet med å skape oppmerksomhet rundt Løten som Munch fødested er økt oppmerksomhet, attraktivitet og besøk til kommunen.

Nettverkets visjon:

Gjøre Edvard Munchs kunst og liv til en av Norges mest attraktive tematiske opplevelser  

Nettverkets mål:

  • Skape attraktive og tilgjengelige Munch-opplevelser knyttet til hans kunst og liv  
  • Bygge lokal stolthet, eierskap og kompetanse 
  • Skaffe flere besøkende til steder der Munch har en tilknytning.  
  • Skape et bærekraftig nettverk med langsiktig og internasjonalt potensiale 

 

– Edvard Munch er en av Norges største merkevarer, og det er med dyp respekt vi arbeider med stedene og opplevelsene knyttet til hans liv og kunst. Særlig de mindre Munch-stedene Løten, Fredrikstad, Moss og Vågå hadde ikke hatt mulighet til å fremme sin del av historien i en større nasjonal og internasjonal kontekst alene. Det er når vi setter stedene og historiene i sammenheng at de får kraft og tyngde, sier Hagen.

Hun beskriver arbeidet med det nasjonale Munch-nettverket som «en unik reise».

– Det er nytten av Munch-nettverket i seg selv som er den største effekten. Når krefter forenes så får samarbeidet større fokus utenfor kommune- og fylkesgrenser – og med det større legitimitet og relevans.  En viktig og avgjørende faktor er også samarbeidet med Visit Oslo Region som gir markedsmuligheter som prosjektet aldri ville oppnådd alene. Prosjektet nevnes med forventning i mange sammenhenger – av politikere, Innovasjon Norge, departement og reiselivsnæring. Og ikke minst – prosjektet har utløst midler og engasjement lokalt i kommunene, sier Hagen.   

Fra 2008 til 2013 jobbet nettverket mot det nasjonale 150-års jubileet. Deretter ble det i 2014 bestemt at nettverket skulle ha fokus på å tilby et helhetlig opplevelsestilbud bygget på Edvard Munchs kunst og liv.