A/S Klevfos Cellulosefabrikk startet sin virksomhet langs Svartelva i Løten i 1888 – bare 600 meter fra Munchs fødested. Fabrikken ble nedlagt i 1976 og står slik arbeiderne forlot den. Ti år senere åpnet Klevfos industrimuseum. 

Da Munchsenteret i Løten skulle etableres var Klevfos et naturlig sted. Området her lå under Englaug østre, der Edvard Munch ble født i 1863. Det lille hvite huset et steinkast fra fabrikken ble kalt Brakka og brukt som spiserom for klevfosarbeiderne. Nå finner du Munch-senteret her.

Les mer om Klevfos industrimuseum her.