Edvard Munchs tilknytning til Løten er godt kjent
a. Lokalbefolkningen kjenner godt til, og er stolt over, Munchs tilknytning til Løten.
b. Løten er et sted som forbindes med Munch på linje med Åsgårdstrand, Kragerø og Oslo.

Merkevaren Edvard Munch er med på å skape aktivitet og attraktivitet i Løten
a. Lokalt næringsliv utvikler nye produkter knyttet til merkevaren Munch.
b. Det utvikles produkter og tjenester som muliggjør økt besøk fra Munch-interesserte.

Løten kommune er bevisst sitt ansvar som fødested for en av verdens mest kjente kunstnere, og tar vare på denne arven.
a. Kunst er et satsingsområde for Løten kommune. Satsingens fokusområder er: familiehistorien, landskapet og lyset og barn og unge.

Planen inneholder også en konkret handlingsdel for perioden 2018-2020. I den perioden er følgende tiltak prioritert:
Munch-synlighet/kunst i offentlig rom
• Gatekunst på bygninger i sentrum, kunst langs veg og kunst/statue/byste i sentrum mm.
Senter/Kunstnerbolig/Galleri
• Utvikle Munch-senteret, utrede galleri, kunstnerbolig.
Grafisk profil og markedsføringsmateriell
• Skape/utvikle en tydelig grafisk profil for Munch i Løten, samt markedsføringsmateriell.
Munch-verter
• Etablere ei gruppe Munch-verter.
Arrangementsutvikling
• Videreutvikle og skape nye arrangement knyttet til Munch.
Overnattingsplass med Munch profil
• Overnattingssted for besøkende i Løten.
Utvikling av lokale Munch-produkter
• Videreutvikle eller skape ny produkter med Munch-profil.