Karen Bjølstad behandlet tantebarna som sine egne, og hun var alltid oppmuntrende i forhold til Edvards kunstneriske ferdigheter. Hennes tro på hans begavelse sviktet aldri. Tante Karen ble stående som et viktig praktisk og emosjonelt tyngdepunkt for Edvard og hans fire søsken, også etter at storesøster Sophie døde som 15-åring og de andre var blitt voksne.

Kom til Løten

Karen Bjølstad (1839-1931) var to år yngre enn Laura. De hadde et veldig nært forhold og  allerede før Laura giftet seg med Christian Munch var det planlagt at Karen skulle komme til Løten sommeren 1862. Da familien Munch flyttet fra By gård til Englaug Østre i Løten bodde tante Karen sammen med tjenestepikene oppe i tredje etasje, mens Laura, Christian og barna bodde i annen etasje. Hun visste ikke da at hun kom til å bo sammen med familien Munch resten av livet for å ta vare på de 5 barna som Laura etterlot seg da hun døde bare 31 år gammel.

Støttet Edvards talent

Karen ble født i Fredrikstad 25. oktober 1839. Hun var selv kunstner, så tidlig Edvards talent og støttet og oppmuntret han som kunstner. Hun er også modell for mange av hans bilder. Da Edvard var 7 år gammel tegnet han en stor tegning med kull på gulvet i familiens leilighet i Christiania. Tante Karen beundret verket, i stedet for å skjenne på ham som nok mange andre ville gjort.

Om sin tante uttalte Edvard Munch følgende: «Det var sannsynligvis hun som mest bidro til at jeg blev maler, i alle fall så tidlig.»

Kunstnerisk

Mosebilde av Løten kirke laget av Karen Bjølstad. «I denne kirke ble Edvard døpt» skrev hun på bildet.

Både Karen og Edvards mor Laura hadde kunstnerisk talent, og de drev med tegning, akvareller, brodering, papirklipp og mosebilder. Tante Karens mosebilder utgjorde etter hvert et bidrag til familieøkonomien. Hun solgte blant annet mosebilder gjennom Husfliden og Bennet reisebyrå. Mosebildene ble lagd med mose, greiner og annet fra naturen, og motivet var ofte stavkirker og andre severdigheter. Hun lagde blant annet et mosebilde av Løten kirke, der Edvard Munch ble døpt.

Karen og Lauras familie har også tilknytning til Løtens nabokommune, Stange. Etterkommere etter deres halvbror Anton Bjølstad etablerer seg i Stange.

En tegning av Englaug, som Edvard Munch trolig fant i en kasse med brev på sine eldre dager, viser at også Karen var flink til å tegne. 

Kilder: «Tante Karen, kvinnen bak Edvard Munch» av Torill Stokkan, samt Åse Krogsruds tekst i Lautin 2013