Høsten 1861: Mor Laura er på opphold på Grefsen Bad. Christian skriver brev og hilser fra sognepresten i Elverum Christian A. Gløersen og hans fru Marie.