Våren 1861: Laura besøker Christian i hovedstaden. Hun kommer hjem med dampskip til Hamar, blir hentet der med hest. På vei fra Hamar til Elverum er det stopp ved Sigstad skysstasjon og overnatting på Bækkevold.