November 1889: Christian Munch dør, 72 år gammel. Edvard er på studieopphold i Paris og er utrøstelig over at han ikke får kommet hjem til begravelsen.