1894: Karl W. Wefring hjelper Munch økonomisk. Wefring er kommune- og fattiglege, han bygde Løtens første sykehjem, var formann i Løiten ungdomsforening og han var ordfører fra 1899-1901. Wefring blir malt av Munch, han kjøper bilder av han og han kjøper blant annet et bilde som han tar med seg for å henge på Sanderud der han er direktør.