25. februar 1876 ble Kristoffer Svartbekken halshugget på Stormyra i Løten kommune. Dette var Norges siste halshugging og henrettelse for gjerning begått i fredstid. Svartbekken ble dømt for å ha drept Even Nilsen Dæhlie med øks.

Nasjonal begivenhet

Henrettelsen foregikk samme år som Edvard Munch og hans bror Andreas var på sitt sommeropphold på Engelaug. Dette var en nasjonal begivenhet, og vakte nok oppmerksomhet langt utenfor Løtens grenser.

Forskningsbibliotekar ved Munch-museet, Lasse Jacobsen, har skrevet en artikkel om Munchs morderbilder (under). Han mener det ikke er usannsynlig at Munch ble inspirert av historien om Kristoffer Svartbekken da han lagde disse bildene. Han skriver:

«Trolig fulgte Edvard Munch og skolekameratene avisnyhetene og historiene om Svartbekken og henrettelsen på Løten både med skrekk og fascinasjon. En fascinasjon som kanskje hadde røtter tilbake i barndommen: Munch har senere erindret at faren ofte fortalte barna både skumle og skremmende historier og eventyr.»

Malte «Morderen» året etter

Jacobsen skriver videre: «Trolig foranlediget av oppmerksomheten rundt Sørensens bilde, malte Edvard Munch året etter, i 1910, sitt bilde «Morderen» (under). Munch søkte på denne tiden etter nye motiver og komposisjoner, og han har i sitt maleri valgt et helt annet utgangspunkt for motivet, nærmest som et motsvar til Sørensens bilde. Morderen er fremstilt i mørke klær og ved høylys dag, rett før eller rett etter udåden, sentral og ruvende på en landevei og i tung bevegelse mot betrakteren. Ansiktet er kun en grønnmalt ekspressiv maske uten trekk, og det høstlige landskapet kan være hvor som helst i det sørlige Norge: nær kystbyen Kragerø hvor Munch oppholdt seg på den tiden, eller på fødestedet Løten.

I 1919 tok han igjen opp motivet i en litt annen komposisjon i maleriet "Mord i alleen".

Morderen, malt i 1910

Morderen, malt i 1910.