25. februar 1876: Kristoffer Svartbekken blir halshugget på Stormyra i Løten. Dette er Norges siste offentlige henrettelse i fredstid og en hendelse som Munch er svært opptatt av.