15. november 1877: Edvards søster Sophie dør 15 år gammel. Hun var inspirasjonen bak Munchs bilde Det syke barn. Neste gang Christian Munch var i Løten etetr dette dødsfallet ble hn godt tatt vare på av vennene på Engelaug. Han skriver i brev hjem: «Jeg var hele Tiden i Løiten hos de snille Thingstad; der ikke vidste hva godt de skulde gjøre mig». Hvor tett båndet mellom de to familiene var viser avskjedsgave Christian ga de da han dro videre. Ingeborg Thingstad fikk Sophies andaktsbok med en personlig takk og hilsen fra Christian Munch.