Munchs gode venn Ole Thingstad dør. Sigurd Jenssen fra Ådalsbruk overbringer dødsbudskapet til Munch på Ekely. De to snakker i timevis om Løten og felles kjente. Munch sender krans til begravelsen og får takkebrev fra Oles datter Signe. Munch sier blant annet dette om sine første tegninger fra Løten:

«Og jeg setter slik pris på disse tegningene, for de er så opprinnelige. Jeg hadde den gang ikke møtt menneske-ondskapen, derfor er de så velsignet fri for svar på utfordring.»