1939: Edvard beskriver menneskene på Englaug som «hjertens gode», med husrom, hjerterom, melk rett fra fjøset, frisk luft og uteliv.