1862: Familien flytter fra By gård til Englaug østre. De flyttet i perioden mellom 28. oktober og 2. desember. Vinteren var kald og husrommet på By var i kaldeste laget for familien med et lite barn. På Englaug får familien tre rom i andre etasje og to rom i tredje etasje til tante Karen og tjenestefolk.