Våren 1864: Det aller første fotografiet av Edvard Munch tas av Hamars første portrettfotograf Halfdan Lunde.