17. mai 1882: Edvard Munch ankommer Løten og Hamar for et opphold på seks uker. Han ferier nasjonaldagen på Hamar sammen med vennen Bjarne Falk. De var på Domkirkeodden og hørte på taler. Edvard beskriver disse som «patriotiske og kjedelige». Edvard tegner flere skisser fra Hamar, både av landskap, bygg og mennesker. Han liker damene på Hamar og skriver hjem: «Jeg har truffet sammen med en hel del vakre damer heroppe det er i det hele taget svært mange af dem i Hamar». Han beskriver landskapet rundt seg slik: «Du kan tro det er aldeles nydelig herom kring nu i løvsprættet, især henimot Vang kirke».