15. april 1864: Edvards dåp blir bekreftet i Løten kirke. Presten i Romedal og Anton Thingstad fra Engelaug var blant fadderne.