Edvards foreldre; Christian og Laura møtes på Alfheim/Munthegården i Elverum. Christian er der som legevikar, mens Laura er husjomfru hos familien Munthe.