14. april 1868: Laura skriver brev til sine venner i Løten. Hun takker for gavene hun har fått, deriblant flesk. Hun sender med 4 spesidaler som skal til Ole Gamlehuset. Det er tydelig i brevet at Thingstad jevnlig er innom som sendebud begge veier. Laura sender takk til Oline Fløtholen på vegne av datteren Sophie for brevet hun har fått. Dette er så kjært at hun går med det i lomma. Sophie har ikke lært seg å skrive ennå, men «Hun har vel en svag men inderlig kjær Erindring om sin Fødebygd og tale ofte om Thingstads og Smaapigerne, og hun glemmer ikke Candissukkeret hun fik af Helmer». Laura beskriver også hvordan Sophie lærer 4-år gamle Edvard å hekle luftmasker og det kan tyde på at dette er noe Sophie har lært av Oline. Edvard beskrives som en «frisk feed og stor men vilter Krabat». Laura skriver også: «Vi tale ofte om de kjære lykkelige Dage vi tilbragte paa Landet, og Gud har ladet Lykken følge os til denne Dag. Engelhaug og Eder Alle ere ofte paa Tale og vi kan jo ei glemme Thingstads Opofrelse som vilde indrede sit Huus for os, saa vi fik nyde den Glæde at faa det saa godt og peent. By er os ogsaa saa kjær, jeg har nylig tegnet for Sophie Engelhaug og By med Folk og Fæ ja endog Bukken til Knud til uendelig Moro for Børnene og mig.»