1916: Alma Mater-dekorasjonen i aulaen ved Universitetet i Oslo står endelig ferdig etter flere års jobbing. Edvard Munch sier selv: «Alma Mater var ikke blitt slik hvis jeg ikke hadde gjort en tegning i 18-års alderen av en kone med barnet på Hedemarken, ved mitt fødested, med samme holdning og stil.»