Det nasjonale Munch-nettverket har fått 500 000 til «Opplevelseskurs» i regi av Innovasjon Norge, noe som betyr at Løten kommune kan invitere sine Munch-samarbeidspartnere med på kurs. 

Kursene skal gjøre dere som bedrifter/reiselivsaktører bedre rustet for å møte forventingene i et stadig mer krevende marked. 

Påmelding til kurset gjøres her

Ting som tas opp på kurset er:

 • Hvordan er din posisjon i markedet? 
 • Hvordan er konseptet ditt skrudd sammen? 
 • Hvordan kan du fremstille din bedrift/ditt konsept mer autentisk? 
 • Hvorfor skal ikke reiselivet snart få status som en samfunnsutvikler? 
 • Prinsipper for bærekraft
 • Opplevelses-økonomi og opplevelses-utvikling
 • Endring! Folk vil ha opplevelser, og i opplevelsene skjer det endring. Folk spiser mat for å endre seg. Eller kjøper seg ny bil for å komme opp en brattere bakker
 • Lær mer om deg og din bedrift, og om samspillet med kunder og bygda du driver i

Prosjektet/Innovasjon Norge dekker kurset, to lunsjer, middag og leie av lokaler. Det kreves en egenandel på kr 800, og overnatting/reise må dekkes selv.

Kursene holdes:

 • Vågå: 10.-13.april
 • Ramme Fjordhotel: 13.-14.mai
 • Grand Hotel Ågårdstrand: 23.-24.mai

Om kurset

Opplevelseskursene holdes av Pål Medhus, leder av Høve Støtt as. Han er en erfaren reiselivsgründer, som i 2016 ble hedret som nr. 1 av 10 pionerer innen opplevelsesutvikling i Norge. Pål er mest kjent for etableringen av Ostebygda i Hol. Bedriftene som deltar på kurset lærer en ny og inspirerende måte å jobbe med innovasjon og produktutvikling på, der også prinsippene for et bærekraftig reiseliv er en del av utviklingsprosessene. 

Kurset har en praktisk tilnærming og et innovasjons- og næringsutviklingsperspektiv. Det er basert på de grunnleggende teoriene rundt opplevelsesøkonomi fra Pine & Gilmore, de 10 prinsippene for bærekraftig reiselivsutvikling, Opplevelsespyramiden fra LEO Finland, samt erfaringer fra kursholdere. Pål Medhus vil i dette kurset spisse det mot utvikling av Munch-opplevelser.

Om Munch-nettverket

Munch-Nettverket har siden 2014 arbeidet tett med lokalt og regionalt reiseliv for å løfte Munch-stedenes attraksjoner og aktivitet til et nasjonalt og internasjonalt publikum. Det har blitt gitt ut bøker, vært gjennomført kampanjer, nettverket har deltatt på internasjonale markedsaktiviteter, laget informasjonsskilt på de ulike Munch-stedene, samt utviklet et opplæringsprogram for ungdom.

Les mer og se video om kurset her