Tor Karseth har latt seg fascinere av Munchs besøk på Engelaug som 70-åring i 1933. I løpet av dette oppholdet reiser han med drosje for å se retterstedet der Kristoffer Svartbekken ble henrettet i 1876. Drosjesjåføren var klevfosarbeideren Olav Karlsen. Turen har vært mye omtalt blant Karlsens etterkommere mest fordi Karlsen avslo tilbudet om å få et kunstverk av Munch som betaling for turen. Han ville ha to kroner i stedet.

Ut fra Åse Krogsruds bok «Munchs første strek» og med Olav Karlsens datter Ingrid Sletten (f.1925) som viktig kilde har Karseth skrevet tekst og melodi til i alt 14 sonetter som skildrer hva Karlsen og Munch kan ha snakka om på turen.

Kunstneren Jon Olav Helle har tatt på seg oppdraget med å illustrere sonettene og både tekster, musikk og bilder vil være en del av Helles sommerutstilling i Klevfosboligen fra 5. juli 2023.

Det er åpning av utstillingen den 5. juli kl. 18.00 i boli`n. Her vil både Tor Karseth og Jon Olav Helle være tilstede. Tor vil også holde en konsert med de nye sonettene. Ellers inngår utstillingen i omvisninger på Klevfos hver dag i hele juli! Inngang på vanlig museumsbillet